inhibiteurs des tyrosine kinases métabolisés

Par substancesPar classes
1 contre-indication | 7 associations déconseillées | 13 à prendre en compte | 12 précautions d'emploi

Substances dans la classe

vandétanib sunitinib sorafenib ruxolitinib ponatinib pazopanib nilotinib lapatinib imatinib ibrutinib gefitinib erlotinib dasatinib dabrafénib crizotinib céritinib cabozantinib bosutinib axitinib