hypnotiques

Substances dans la classe

zopiclone zolpidem temazepam promethazine nitrazepam niaprazine meprobamate lormetazepam loprazolam flunitrazepam estazolam doxylamine alimemazine acepromazine aceprometazine